Βελτιστοποίηση Δόσης Ακτινοβολίας (Dose Excellence) - Affidea Ελλάδος

Βελτιστοποίηση Δόσης Ακτινοβολίας (Dose Excellence)

Βελτιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας κατά τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας

Η αλματώδης και συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας στο χώρο της ιατρικής απεικόνισης έχει συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας προς όλους τους εξεταζόμενους, συνεισφέροντας καθοριστικά στη διάγνωση και αντιμετώπιση οξέων ή χρόνιων νοσημάτων.

Ο όμιλος Affidea, επενδύοντας συνεχώς στην καινοτομία και στην τεχνολογία, έχει ως πρωταρχική μέριμνα την ασφάλεια των ασθενών και την προσφορά υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών σε εξεταζόμενους όλων των ηλικιών. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζει μια σειρά διαδικασιών σε όλα τα κέντρα του ομίλου, που ενισχύουν την ασφάλεια των εξεταζόμενων και εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό κλινικό αποτέλεσμα. Το πεδίο αυτών των ενεργειών περιλαμβάνει την ορθή διαχείριση της ακτινοβολίας κατά τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας.

Η  αξονική τομογραφία αποτελεί μία από τις πέντε κορυφαίες ιατρικές εξελίξεις τα τελευταία 40 χρόνια, η συμβολή της οποίας έφερε επανάσταση στη διαγνωστική απεικόνιση, και το Νόμπελ Ιατρικής του 1979 απονεμήθηκε στους εφευρέτες της. Πρόκειται για μια τεχνική διαγνωστικής απεικόνισης η οποία χρησιμοποιεί ακτίνες Χ για την παραγωγή ψηφιακά επεξεργασμένων εικόνων, επιτρέποντας στον Ιατρό Ακτινολόγο να έχει λεπτομερή οπτική πρόσβαση στις εσωτερικές δομές του σώματος. Τα επίπεδα της ακτινοβολίας που απαιτούνται για την παραγωγή διαγνωστικών εικόνων εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία, ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) του ασθενούς καθώς και το υπό εξέταση μέρος του σώματος.

Ο όμιλος Affidea, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει, έχει ξεκινήσει πανευρωπαϊκά την καμπάνια Βελτιστοποίησης της Δόσης “Dose Excellence”, αποσκοπώντας στην ασφαλέστερη διεξαγωγή των αξονικών τομογραφιών. Αυτό επιτυγχάνεται με τον συνεχή έλεγχο της δόσης ακτινοβολίας σε κάθε εξέταση αξονικής τομογραφίας με στόχο αυτή να είναι η χαμηλότερη δυνατή, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη ποιότητα εικόνας με υψηλή διαγνωστική αξία. Κατά συνέπεια σε  ό,τι αφορά στη δόση ακτινοβολίας ακολουθείται η Αρχή ALARA (As Low As Reasonably Achievable), δηλαδή η χαμηλότερη δυνατή ακτινοβολία για την παραγωγή άρτιων διαγνωστικά εικόνων. Η δόση ακτινοβολίας εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του και το είδος της εξέτασης.

Η ελαχιστοποίηση των επιπέδων της δόσης ακτινοβολίας αποτελεί δέσμευση για τον όμιλο Affidea.

Η ελαχιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας επιτυγχάνεται ως εξής:

  • Με την συμβολή κορυφαίας ομάδας άρτια εκπαιδευμένων επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου οι οποίοι καθορίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας και τη βέλτιστη διαγνωστικά παραγόμενη εικόνα (Balanced Radiography).
  • Με την χρήση κορυφαίου ιατρικού εξοπλισμού ο οποίος αντικαθίσταται και αναβαθμίζεται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα.
  • Με την υποβολή του εξοπλισμού σε ενδελεχείς ποιοτικούς ελέγχους που διεξάγονται από εξειδικευμένο προσωπικό του ομίλου.
  • Με την παρακολούθηση των επιπέδων της δόσης ακτινοβολίας και τον έλεγχο της αθροιστικής δόσης με στόχο την ρύθμιση και την προσαρμογή της σε κάθε ασθενή, στοχεύοντας στην παραγωγή άρτιων διαγνωστικά εικόνων.
  • Με την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού στη βελτιστοποίηση των παραμέτρων των πρωτοκόλλων της αξονικής τομογραφίας με στόχο τη χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας σε κάθε εξέταση χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα της εικόνας.

Η εφαρμογή της καμπάνιας σε ένα διαγνωστικό κέντρο Affidea περιλαμβάνει:

  • Αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δόση ακτινοβολίας, ώστε το σύνολο του προσωπικού να τηρεί πιστά την πολιτική του ομίλου για τη βελτιστοποίηση της δόσης (Dose awareness).
  • Ειδική ομάδα από εξειδικευμένους επαγγελματίες για να ελέγχει τα καταχωρημένα στοιχεία της χορηγούμενης δόσης ακτινοβολίας, να βελτιστοποιεί τα πρωτόκολλα και να αναπτύσσει ορθές πρακτικές. Η ομάδα περιλαμβάνει Ιατρό Ακτινολόγο, Τεχνολόγο, Ακτινοφυσικό και Ειδικό Κλινικών Εφαρμογών.

Στην Ελλάδα τα κέντρα της Affidea που συμμετέχουν στην καμπάνια είναι της Βάρης και του Πειραιά στην Αττική, του Ηρακλείου Κρήτης και της Θεσσαλονίκης.

Όλα τα κέντρα που συμμετέχουν στην Α΄φάση της καμπάνιας έχουν τιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινολογίας (European Society of Radiology – ESR) για την συμβολή τους στην ασφάλεια των ασθενών ως προς την δόση ακτινοβολίας, με 4 αστέρια EuroSafe Imaging Stars. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει τιμηθεί με 5 αστέρια, λόγω της επιστημονικής συμμετοχής της ομάδας του κέντρου διεθνώς.