Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Affidea Ελλάδος

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Για εμάς στην Affidea, πάνω από όλα είναι η υγεία.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ενσωματώνουμε στην λειτουργία της Εταιρείας τις έννοιες της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης ανάπτυξης, έχοντας ως απώτερο σκοπό να αναπτυσσόμαστε με επίκεντρο τους εξεταζόμενους, την κοινωνία, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στους εξεταζόμενους μας τις πιο προηγμένες και ακριβείς διαγνωστικές εξετάσεις, επενδύοντας σε τεχνολογία αιχμής, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης. Ταυτόχρονα λειτουργούμε με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες, προσφέροντας ένα ασφαλές εργασιακό κλίμα στο οποίο καλλιεργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με το προσωπικό μας.

Οι στόχοι του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Affidea, ευθυγραμμισμένοι με τις αξίες και την κουλτούρα της Εταιρείας, επικεντρώνονται στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε, την φροντίδα των εργαζομένων μας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μονάδων μας, καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων που συνάδουν με τον κλάδο δραστηριοποίησης μας.

Η στρατηγική μας για την Εταιρική Υπευθυνότητα επικεντρώνεται στους εξής πέντε πυλώνες:

Στο πλαίσιο αυτό, και με πλήρη συνείδηση της ευθύνης που μας αναλογεί απέναντι στην κοινωνία, τους συναδέλφους μας και το περιβάλλον, λειτουργούμε με υπευθυνότητα και ευαισθησία σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς μας, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης στον στρατηγικό σχεδιασμό μας.

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας αποστέλλοντας email στο csr_greece@affidea.com

Μπορείτε να δείτε τις δράσεις εδώ:

Ο Όμιλος Affidea δίπλα στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους ήρωες «μαχητές» της φωτιάς

Όμιλος Affidea & Φάρος Τυφλών Ελλάδος: Εκδήλωση ενημέρωσης για τον Διαβήτη

Ο Όμιλος Affidea Σταθερός Υποστηρικτής Υγείας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Το Κατ’ οίκον του Ομίλου Affidea δίπλα στον “Ηλίανθο’’ και τα άτομα με Αυτισμό

Προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας για όλους στα διαγνωστικά κέντρα Affidea

Ειδική εκπτωτική πολιτική σε προγράμματα υγείας για ΑμεΑ από την Affidea

Τα κριτήρια ESG ως εφαλτήριο ανάπτυξης για την Affidea

Η Affidea υπερήφανος Υποστηρικτής Υγείας του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Στέλιου Μαλακόπουλου