Informacije za pacijente – Zaštita ličnih podataka

Kod nas su Vaši podaci bezbjedni

Affidea se obavezala poštovati Vaša prava u skladu sa zakonima o zaštiti podataka. Sigurnost Vaših ličnih i medicinskih podataka je od iznimne važnosti za nas. Naša Obavijest pacijentima o zaštiti podataka („Obavijest“) sadrži ključne informacije o načinu na koji obrađujemo Vaše podatke tokom pružanja medicinskih usluga. Ljubazno Vas molimo da odvojite trenutak i pročitate Obavijest kako bi Vam bilo jasno zašto i kako obrađujemo Vaše lične podatke.

U Obavijesti možete pronaći informacije o sljedećem: (a) podacima o identitetu i kontakt podacima procesora podataka; (b) kontakt podacima službenika za zaštitu podataka; (c) svrhama i pravnim osnovama obrade; (d) izvorima Vaših ličnih podataka; (e) primateljima Vaših ličnih podataka; (f) razdoblju tokom kojeg će se Vaši lični podaci čuvati; (g) Vašim pravima u skladu sa zakonima o zaštiti podataka; (h) međunarodnim prenosima podataka.

Vaša izjava za zaštitu podataka

I. Obavezna potvrda potrebna za sprovođenje medicinske usluge (vidi tačku 1.1 Obavijesti)

Ja, dolje potpisani, potpisivanjem ove izjave potvrđujem da sam primio Obavijest o privatnosti podataka i njezin Aneks u kojima se objašnjava kako Affidea obrađuje moje lične podatke za potrebe medicinskog liječenja i dajem saglasnost za navedenu obradu.

II. Opcionalna ovlaštenja (vidi tačke 1.2-1.3. Obavijesti)

Ja, dolje potpisani, označavanjem donjih kućica ovim putem dobrovoljno ovlašćujem Affideu da obrađuje moje lične podatke u dodatne svrhe. Razumijem da moje neprihvatanje da dam svoje podatke za ove dodatne svrhe neće ni na koji način uticati na medicinske usluge koje mi pruža Affidea. Takođe, razumijem da mogu povući moju saglasnost u bilo kom trenutku. Označi ovdje:

 • Saglasan/sna sam da budem informisan/a o kliničkim studijama u kojima bih potencijalno i dobrovoljno mogao biti uključen.
 • Saglasan/sna sam da moje lične informacije, uključujući i moje zdravstvene podatke, budu anonimizirane kako bi ih Affidea mogla koristiti i dijeliti u svrhe istraživanja i razvoja, te edukacione, statističke i komercijalne svrhe.  Set ličnih podataka koji bi bio predmet anonimizacije uključuje kako moje ranije prikupljene podatke od strane Affidee (prije davanja saglasnosti) tako i buduće informacije prikupljene od strane Affidee ako budem ponovo koristio Vaše usluge.
 • Saglasan/sna sam da moje lične informacije Affidea može dati trećoj strani, u skladu sa tačkama 4. i 5. Obavijesti,
 • Saglasan/sna sam da se moj zdravstveni karton čuva u Affidei u periodu od 75 godina od dana pružanja medicinske usluge
 • Saglasan/sna sam da Affidea koristi moje lične podatke kako bi kroz analizu podataka poboljšala svoje usluge
 • Saglasan/sna sam da me se kontaktira u opšte marketinške svrhe putem e-maila

Saglasan/sna sam da iskažem svoj stepen zadovoljstva medicinskim uslugama koje su mi pružene u Affidei putem:

 • ankete
 • e-maila
 • telefona

Saglasan/sna sam da me se kontaktira u personalizirane marketinške svrhe putem

 • e-maila
 • SMS-a
 • telefona

III. Prikupljanje ranijih medicinskih izvještaja u okviru Affidea grupacije

Razumijem da dostupnost ranijim medicinskim zapisima može olakšati medicinsku dijagnozu i/ili medicinski tretman koji zahtjevam od Affidee.

Saglasan/sna sam da u slučaju potrebe, Affidea prikupi moje ranije medicinske zapise/izvještaje od drugih kontrolora podataka koji pripadaju grupaciji Affidea.

 

Mjesto i datum: ______________________________________

Ispisati puno ime pacijenta: ______________________________

Potpis pacijenta: _______________________________

Ako pacijent ne može samostalno dati izjavu i/ili potpisati, molimo navedite razlog i identifikacijske podatke njegovog zastupnika:

 • dijete mlađe od 18 godina
 • odrasla osoba koja pripada jednoj od kategorija društveno ugroženih lica
 • ostalo: ___________________________________________

Ispisati puno ime zastupnika: _______________________________
Potpis zastupnika: ___________________________________

 

Obavijest pacijentima o privatnosti podataka

Affidea je pružalac medicinskih usluga s visokim etičkim standardima. „Affidea“ („mi“ ili „nas“ ili „naš“) odnosi se na IMC Banja Luka, sa sjedištem u ul. Bana Milosavljevića 8, Banja Luka, te Centrom za radioterapiju u ul. Dvanaest beba bb, Banja Luka.   Vaša kontakt osoba je naš Službenik za podataka u BiH. Kotakt podatke možete pronaći u tačci 9.

1.     Pravni razlozi obrade Vaših ličnih podataka

Obavezali smo se štititi i obrađivati Vaše lične podatke i to smo dužni činiti u skladu sa zakonom. Naši medicinski radnici imaju profesionalnu i ugovornu obavezu čuvanja povjerljivosti podataka.

1.1.   Vaše lične i zdravstvene podatke koristimo kako bismo Vam mogli pružiti traženu medicinsku uslugu.

Obrada Vaših osnovnih ličnih podataka (npr. ime i kontakt podaci) neophodna je za zakazivanje termina Vašeg pregleda i za pružanje medicinskih usluga koje su Vam potrebne. Slobodno data saglasnost, Zakoni koji regulišu predmetnu oblast (Zakon o zdravstvenoj zaštiti Sl.gl. RS br. 57/2022 i Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva Sl.gl. RS 57/2022) ili ugovorni odnos predstavljaju pravnu osnovu za obradu Vaših osnovnih ličnih podataka.

Vaši zdravstveni podaci obuhvataju informacije vezane uz Vaše zdravlje (npr. informacije o zatraženom terapijskom postupku i našoj zdravstvenoj procjeni). To što Vam pružamo usluge medicinskog liječenja  za nas predstavlja pravnu osnovu za obradu Vaših zdravstvenih podataka. Affidea je pod pravnom obavezom da obrađuje (posebno da čuva) Vaše zdravstvene podatke (pogledatu tačku 3 i Aneks 1 za dodatne informacije).

Ako se nađete u ekstremnim uslovima ili uslovima opasnim po život dok ste u nekom od naših centara, Vaše ćemo zdravstvene podatke koristiti po osnovi zaštite Vaših vitalnih interesa  kako bismo sačuvali Vaše zdravlje i dobrobit.

1.2.   Stalno unapređujemo svoje usluge.

Mi u Affidei stalno tražimo bolje načine za pružanje naših usluga.

A)    Istraživanje o zadovoljstvu pacijenata

Smatramo da je Vaša povratna informacija o Vašem iskustvu kao našeg pacijenta, od krucijalne važnosti da razumijemo kako da bolje služimo našim pacijentima. Stoga Vas pozivamo da učestvujete u našem istraživanju o zadovoljstvu pacijenata i zahvaljujemo se unaprijed za Vaše inpute. Vaše sudjelovanje u anketi o zadovoljstvu je opcionalno i ono neće uticati na usluge koje Vam pružamo. Ukoliko želite da Vas ne kontaktiramo, postupićemo prema Vašem nalogu.

B)     Statistička analiza prikupljenih podataka

Planiramo analizirati neke od Vaših ličnih informacija u određenim grupama, kako bismo dobili vrijedne statističke podatke za naše prodajne i marketinške timove. Na primjer, koje usluge su najintereseantnije u određenoj regiji. Ukoliko tako želite, isključićemo Vaše podatke iz analize.

C)    Osiguranje kvaliteta

Smatramo krucijalnim da učimo iz neplaniranih dešavanja u našim centrima. Evidentiamo i analiziramo „near-miss“ (spriječene incidente) i događaje koji mogu rezultirati u povredi bilo koje vrste da osiguramo zdravlje i sigurnost. Limitiramo takvu obradu informacija o pacijentu na nužni minimum u ovu svrhu, i obično ne koristimo podatke koji mogu direktno identifikovati određeno lice.

Navedene aktivnosti radimo zbog našeg legitimnog interesa da razumijemo kako da unaprijedimo našu uslugu i njen kvalitet. Vidjeti paragraf 7.6. o pravu na odbijanje.

1.3.   Ukoliko želite, možete nam dati saglasnost na sljedeće dodatne korisne obrade podataka u Affidei.

Označavanjem odgovarajuće kućice u dijelu „Vaša izjava o zaštiti podataka“ možete nam dobrovoljno  dati svoju suglasnost za sljedeće radnje, bez ikakvih dodatnih troškova. Ukoliko ne želite dati Vašu saglasnost za navedenu obradu, to neće uticati na pruženu medicinsku uslugu.

A)    Informisanje o mogućnostima učešća u kliničkim studijama

Affidea je posvećena brizi o zdravlju i napretku medicine. Imamo partnere vrijedne povjerenja, koji pomažu farmaceutske kompanije ili proizvođače medicinske opreme da sprovode kliničke studije u potpunoj usklađenosti sa primjenjivim zakonima. Ukoliko ste možda, zainteresovani da učestvujete u takvim kliničkim studijama, rado bismo Vas informisali o onima koje su Vam potencijalno prilagođene (na osnovu podataka o zdravlju koje imamo o Vama). Možda ćemo koristiti sva dostupne komunikacijske kanale da dođemo do Vas. Vaša saglasnost ne znači pristanak na otkrivanje Vaših podataka bilo kojoj trećoj strani, niti pritanak da koristimo Vaše podatke u specifičnoj kliničkoj studiji – ove aktivnosti zahtjevaju odvojen informisani pristanak od Vas, ako izrazite interes na osnovu naših inicijalnih informacija o potencijalnoj prilici.

B)     Anonimizacija Vaših podataka radi unapređenja medicinskih usluga

Obavezali smo se na kontinuirano unapređenje medicine i doprinos istraživačkim i razvojim naporima, bez obzira da li su predvođeni Affideom i/ili trećim stranama  (uključujući ali ne ograničavajući se samo na bolnice, univerzitete i osiguravajuće kuće u oblasti zdravstva). Istraživanje i razvoj koje se odnose na rad na inovacijama, prezentovanje i poboljšanje proizvoda, procedura i ekonomičnih provizija za zdravstvenu njegu. Uključuje niz istraživačkih aktivnosti da se unaprijede postojeći proizvodi i procedure ili da se vodi razvoj novih proizvoda i procedura.

Podaci koji se anonimiziraju uključuju podatke o zdravlju koje smo prikupili za vrijeme vršenja medicinske usluge. Prema tačci 7.1. imate pravo da tražite pristup svojim ličnim podacima.

Ljubazno Vas molimo da nam u tome pomognete na način da nam dopustite da anonimiziramo primjerak Vaših ličnih podataka za vrijeme trajanja perioda zadržavanja predviđeno zakonima (Vidjeti tačku 3.).

Anonimizacija je postupak koji se sprovodi nad ličnim podacima (ili nad kompletom ličnih podataka) kako bi se učinilo da bude trajno nemoguće identifikovati osobu na koju se ti lični podaci odnose. Na taj način ostajete anonimni, kada se Vaši podaci koriste.

Željeli bismo koristiti Vaše anonimizirane podatke za istraživanje i razvoj, te edukacijske, statističke i komercijalne svrhe ili podijeliti ih sa drugima uz ili bez našeg uključivanja. Veoma pažljivo biramo naše partnere i metod anonimizacije kako bismo maklnimalno mitigirali rizike povezane sa korištenjem Vaših anonimiiranih podataka.

C)    Kontaktiranje u marketinške svrhe

Želimo da budete svjesni naših najnovijih medicinskih usluga i željeli bismo da Vas iz toh razloga možemo kontaktirati (e-marketing). Dodatno, ako želite i dajete nam saglasnost, možemo Vam slati personalizovane promocije, uključujući podsjetnike za preglede koji se ponavljaju, što će Vam, nadamo se, biti interesantno. Korištenje ličnih podataka u svrhu slanja personalizovanih promocija se smatra profilingom (vidjeti tačku 8. za više informacija).

Ako naknadno promijenite mišljenje, možete povući svoju saglasnost bilo kad i potpuno besplatno i to ni na koji način neće uticati na medicinsko liječenje koje dobijate kod nas.  Možete povući svoju saglasnost kontaktiranjem našeg Službenika za zaštitu podataka. Molimo imajte u vidu da Vaše povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade prije povlačenja saglasnosti.

2.     Podaci koje obrađujemo

Dok imate potrebu za Affideinim uslugama, Vaše lične podatke prikupljamo iz tri izvora: (1) od Vas, (2) od drugih i (3) iz našeg medicinskog djelovanja.

(1) Kako bismo Vam mogli pružiti medicinsku uslugu, od Vas tražimo da nam date svoje osnovne lične podatke (posebno svoje lične identifikacione podatke), Vaše podatke o plaćanju i osiguranju (podaci potrebni za naplatu naših usluga) i Vaše zdravstvene podatke (posebno informacije o Vašem zdravstvenom stanju). Ako odlučite s nama podijeliti prethodno rađene snimke i medicinske izvještaje kako bismo ih mogli koristiti, pohraniti ćemo ih i obrađivati u našim sistemima za potrebe pružanja usluga medicinskog liječenja Vama. Ako dobrovoljno date kontakt informacije Vaših srodnika ili članova porodice, ti će se podaci koristiti samo u slučaju da ne možemo doći do Vas, ili u hitnim slučajevima.

(2) Mi prikupljamo lične podatke od drugih u sljedećim slučajevima:

a)  Ako ste upućeni u naš centar od strane pružatelja medicinskih usluga (preko Vašeg ordinirajućeg ljekara ili bolničke ustanove) tu ćemo osobu konsultovati po pitanju Vašeg zdravstvenog stanja i/ili liječenja, ako to bude potrebno radi pronalaženja najprikladnije medicinske usluge za Vas.

b)  Ako usluga medicinskog liječenja koje Vam pružamo plaća zdravstveno osiguranje (javno ili privatno) moramo provjeriti Vaše osiguravajuće pokriće prije nego Vam pružimo predmetnu medicinsku uslugu.

(3) Dok Vam pružamo usluge medicinskog liječenja, mi izrađujemo zdravstvenu sliku o Vama. Kao pružalac medicinskih usluga, Affidea je u skladu sa zakonom dužna pažljivo dokumentovati usluge koje Vam pruža.

Prema članu 39. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pacijent ima pravo da slobodno odlučuje o svom životu i zdravlju, osim u slučajevima kada to direktno ugrožava život i zdravlje drugih lica.  Iz čega proizilazi da je i za dostavljanje podataka na obradu, a u navedene svrhe, potrebna dobrovoljna osnova. Davanje ličnih i zdravstvenih podataka neophodnih za pružanje zdravstvenih usluga predstavlja uslov za pružanje tih usluga, te odbijanje davanja navedenih informacija predstavlja odbijanje zdravstvenih usluga.

Za više informacija o podacima koje obrađujemo, molimo Vas da pročitate Aneks ove Obavijesti ili se obratite nekom od naših službenika na recepciji.

3.     Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Affidea čuva Vaše lične podatke za vrijeme razdoblja potrebnog za pružanje medicinskih usluga i tokom  razdoblja propisanog mjerodavnim medicinskim, poreskim, računovodstvenim i ostalim zakonodavnim zahtjevima. Ako naša zakonska obaveza čuvanja Vaših podataka prestane, mi ćemo Vaše podatke izbrisati ili ih anonimizirati. Affidea neće brisati ili anonimizirati Vaše podatke ako se utvrdi alternativna pravna osnova za njihovo čuvanje, npr. legitiman interes Affidee da se odbrani od tužbe. Ako to bude slučaj, zadržaćemo Vaše podatke u trajanju potrebnom novom alternativnom osnovom. U slučaju tužbi, to će biti dok se predmetna tužba ne kompletira/završi.

Za dodatne informacije o tome koliko dugo čuvamo Vaše podatke, molimo Vas da pročitate Aneks ovoj Obavijesti ili se obratite nekom od naših službenika na recepciji.

4.     S kim dijelimo Vaše podatke

Dok imate potrebu za Affideinim uslugama, Vaše lične podatke dijelimo s tri različite vrste primatelja: (1) s pružateljima usluga kojima dajemo uputstva, (2) s nezavisnim pružateljima usluga i (3) s osobama za koje nas zatražite da podijelimo podatke s njima.

(1) Affidea koristi pružatelje usluga (tzv. obrađivači podataka) kako bi nam pomogli u obradi ličnih informacija koje primimo i pripremimo (npr. firme koje prodaju medicinski i finansijski softver i harver, podugovoreni medicinski stručnjaci, pružatelji usluge čuvanja papirnate dokumentacije). Obrađivači podataka djeluju za račun Affidee i u skladu s našim pismenim uputstvima. Dijelimo samo one Vaše podatke koji su prijeko potrebni.

(2) Vaše lične podatke dijelimo s trećim stranama (tj. primateljima koji su nezavisni od nas) u sljedećim slučajevima:

a)    Ako je to zakonom propisano.

b)    Ako je to potrebno za izvršenje naše obveze prema medicinskom stručnjaku ili osiguravatelju s kojim imate ugovor.

c)    Ako je to potrebno za zaštitu Vaših životno važnih interesa, Vaše zdravstvene podatke ćemo podijeliti i s drugim medicinskim djelatnicima.

Dijelimo samo one Vaše podatke koji su prijeko potrebni.

(3) Možete zatražiti da Vaše zdravstvene podatke pošaljemo Vašem ordinirajućem ili porodičnom ljekaru. Ako od nas želite zatražiti da Vaše podatke podijelimo s nekim, ljubazno Vam savjetujemo da prije toga provjerite kako i zašto ta osoba uopće treba obrađivati Vaše lične podatke. Djelatnost obrade nekog primatelja kao treće strane nalazi se izvan naše kontrole i odgovornosti.  Ako želite da podijelimo Vaše zdravstvene podatke s drugim medicinskim djelatnicima, molimo Vas da od naših službenika na recepciji zatražite informacije o dostupnim sredstvima za takav prijenos podataka.

Za dodatne informacije o primaocima Vaših ličnih podataka molimo Vas da pročitate Dodatak ovoj obavijesti ili se obratite nekom od naših službenika na recepciji.

5.     Internacionalni prenosi podataka

Postoji mogućnost da će se Vaši lični podaci trebati podijeliti s primaocima koji se nalaze izvan Evrope (EEA). Neke države se smatraju Primjerenim državama od strane Evropske komsije i u skladu sa tim tretiraju se kao da pripadaju Evropskoj ekonomskoj oblasti (EEA).Prije prenosa Vaših podataka izvan Europe (ili izvan primjerene zemlje), na Vaše će se podatke primijeniti anonimizacija ili  zaštitna mjera obično korištenjem Standardnih Ugovornih Klauzula odnosno obavezujuća korporativna pravila odobrenih od strane Evropske komisije. Aneks ove Obavijesti sadrži informacije o stvarnim prenosima podataka i mjerama koje koristimo ako je neki podatak prenesen u obliku koji omogućuje identifikaciju.  Više informacija o Standarnim Ugovornim Klauzalama možete naći na linku: : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Više informacija o Primjerenim državama možete naći na linku: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

6.     Osiguravanje sigurnosti Vaših podataka

Osiguravanje sigurnosti Vaših podataka naš je prioritet. Vaši lični podaci se sigurnosno čuvaju kod nas ili kod naših pažljivo odabranih pružaoca usluga. Kada naši pružaoci usluga zdravstvene podatke obrađuju za naš račun od njih tražimo da primjenjuju visok nivo zaštite, formulisan u formi pisanog sporazuma sa njima. Mi osiguravamo da su uspostavljene vrlo stroge sigurnosne mjere kako bi Vaši lični podaci bili sigurni od bilo kakvog gubitka i zloupotrebe, kao i od neovlaštenog pristupa ili prenosa.

7.     Vaša prava

Vama u skladu sa zakonodavstvom na području zaštite podataka pripadaju sljedeća prava.

7.1.   Pravo na zahtijevanje pristupa Vašim ličnim podacima. To znači da imate pravo znati da se Vaši podaci obrađuju i imate pravo na pristup Vašim ličnim podacima koje mi obrađujemo i da Vam se da informacija o tome šta Affidea radi s Vašim ličnim podacima.

7.2.   Pravo na zahtijevanje ispravke Vaših ličnih podataka. To znači da imate pravo na to da se Vaši lični podaci isprave ili dopune ako su netačni ili nepotpuni.

7.3.   Pravo na zahtijevanje brisanja Vaših ličnih podataka. To znači da imate pravo na brisanje Vaših ličnih podataka u specifičnim okolnostima ako ne postoji zakoniti razlog za nastavljanje obrade.

7.4.   Pravo na zahtijevanje da zaustavimo obradu. To znači da možete zatražiti da ‘blokiramo’ obradu Vaših ličnih podataka. Vaš valjani zahtjev će značiti da nam je dopušteno čuvati Vaše lične podatke, ali ne da ih dalje obrađujemo.

7.5.   Pravo na prenosivost podataka. Ono Vam omogućuje pristup i ponovno korištenje ličnih podataka koje ste nam dali za svoje vlastite svrhe u okviru različitih usluga. Imate pravo na jednostavno primanje i prenos Vaših ličnih podataka u elektronskom obliku i imate pravo zatražiti nas da ih proslijedimo nekom drugom obrađivaču.

7.6.   Pravo na odbijanje obrade Vaših ličnih informacija. Imate pravo na prigovor po osnovima koji se odnose na vašu trenutnu situaciju, u bilo koje vrijeme obrade u našem legitimnom interesu (Vidjeti tačku 1.2. Obavijesti).

Ako želite iskoristiti svoja prava ili želite dodatne informacije o svojim gore navedenim pravima, molimo Vas da se obratite nekom od naših službenika na recepciji ili da kontaktirate našeg referenta za zaštitu podataka (kontakt podaci su navedeni u tački 8 niže u tekstu).

8.     Automatsko donošenje odluka o pojedincu, profilisanje

Affidea ne obrađuje Vaše lične podatke za automatsko individualno donošenje odluka. Profilisanje (što u prevodu znači automatska obrada ličnih podataka koja se sastoji od korišćenja ličnih podataka za procenu određenih ličnih aspekata koji se odnose na fizičko lice) vršimo samo u dva slučaja:

(i) Ako nas izričito ovlastite da vam pošaljemo personalizovane promocije (pogledajte tačku 1.3 / B.). Jedina posledica ove dozvole je da ćete dobiti personalizovane informacije, ponude ili podsetnike o medicinskim pregledima. Affidea ne koristi ovo marketinško profilisanje da donese bilo kakvu odluku o Vama ili Vašem zdravstvenom stanju.

(ii) ako je čitanje dijagnostičke slike od strane radiologa podržano algoritmom (npr. u slučaju postprocesiranja MRI slika). Vaše zdravstveno stanje se uvek dijagnostikuje uz angažovanje radiologa, nijedna medicinska dijagnoza se ne postavlja isključivo automatskom obradom dijagnostičkih slika.

9.     Ako imate bilo kakvih pitanja

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite dodatne informacije, slobodno kontaktirajte našeg referenta za zaštitu podataka (e-mail: dpo.ba@affidea.com, poštanska adresa: Dvanaest beba bb; telefonski broj: 051/223-350) ili se obratite nekom od naših službenika na recepciji za više informacija. Ako niste zadovoljni načinom na koji obrađujemo Vaše podatke, možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH. Ipak, radije bismo da se nama prvo obratite u slučaju da imate bilo kakav problem.