Obavještenjeo privatnosti podataka veb-lokacije društva Affidea

Obavještenjeo privatnosti podataka veb-lokacije društva Affidea

Affidea poštuje vaše pravo na privatnost. U ovoj Obavijesti o privatnosti objašnjava se ko smo, kako prikupljamo, dijelimo i upotrebljavamo lične podatke o vama i kako možete ostvariti svoja prava na privatnost. Ova se Obavijest o privatnosti odnosi na lične podatke koje prikupljamo putem našeg veb-sajta na linku https://websitetest.affidea.com/ („web-mjesto”). Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s našom upotrebom vaših ličnih podataka, obratite nam se pomoću podataka za kontaktiranje navedenih na kraju ove Obavijesti o privatnosti.

Brze veze

Preporučujemo da u potpunosti pročitate ovo obavještenje o privatnosti kako biste bili u potpunosti informisani. Međutim, ako samo želite pristupiti određenom dijelu ove Obavijesti o privatnosti, možete kliknuti na odgovarajući link u nastavku da biste prešli na taj segment

Šta radi Affidea?

Affidea IMC Banja Luka je dio je grupacije Affidea, najvećeg, najuspješnijeg paneuropskog pružatelja medicinskih usluga specijalizovanih za dijagnostička ispitivanja, kliničke laboratorije i usluge liječenja onkoloških pacijenata. Više informacija o društvu Affidea potražite u dijelu „O nama” na našem veb-sajtu.

Koje lične podatke prikuplja društvo Affidea putem veb-sajta i zašto?

Lični podaci koje možemo prikupiti o vama generalno se mogu uvrstiti u sljedeće kategorije:

Podaci koje dajete dobrovoljno
Na određenim dijelovima našeg veb-sajta od Vas se može tražiti da dobrovoljno navedete lične podatke, na primjer, možemo vas pitati

o vrsti medicinske usluge koju ćete tražiti od naše klinike i za vaše kontakt podatke (rezervacija na mreži);
za povratne informacije o našim uslugama (obrazac ankete o zadovoljstvu)
želite li se pretplatiti na naše obavijesti putem biltena;
da uputite svoje upite putem obrasca za kontakt;
da posjetite naš odjeljak za karijeru u slučaju da se želite prijaviti za radno mjesto u društvu Affidea.
Razlozi za prikupljanje i obradu vaših podataka navest će se u trenutku prikupljanja.

Podaci koje prikupljamo automatski
Kada posjetite naš veb-sajt, možemo automatski prikupiti određene podatke s vašeg uređaja.

Konkretnije, podaci koje prikupljamo automatski mogu uključivati podatke poput vaše IP adrese, vrste uređaja, jedinstvenih brojeva za identifikaciju uređaja, vrste preglednika, širokog geografskog položaja (npr. država ili grad) i ostalih tehničkih podataka. Možemo prikupljati i podatke o toku interakcije vašeg uređaja i našeg veb-sajta, uključujući stranice kojima ste pristupili i poveznice na koje ste kliknuli.

Prikupljanjem tih podataka omogućuje nam se da bolje razumijemo promet na našem veb-sajtu, odakle dolaze naši čitaoci i koji ih sadržaj najviše zanima. Upotrebljavamo te podatke za potrebe naše interne analitike i za poboljšanje kvalitete i relevantnosti našeg veb-sajta za naše posjetioce.

Neki od tih podataka mogu se prikupljati kolačićima i sličnom tehnologijom praćenja, kao što je detaljnije objašnjeno u našoj Izjavi o kolačićima.

Generalno, upotrebljavaćemo Vaše lične podatke koje prikupimo od vas samo u svrhe opisane u ovoj Obavijesti o privatnosti ili u svrhe koje vam objasnimo u trenutku prikupljanja Vaših ličnih podataka. Međutim, Vaše lične podatke možemo upotrijebiti i za druge svrhe koje nisu u suprotnosti sa svrhama koje smo vam otkrili (kao što je svrha arhiviranja u svrhu javnog interesa, svrha naučnog ili istorijskog istraživanja ili u svrhu izrade statistike) ako i kada je to dopušteno važećim zakonima o zaštiti podataka.

Imajte na umu da se ova Obavijest o privatnosti veb-sajta ne odnosi na lične podatke koje prikupimo izvan ovog veb-sajta kada pružamo medicinske usluge. Za njih pročitajte našu odgovarajuću obavijest o privatnosti podataka za pacijente. U drugim slučajevima prikupljanja ličnih podataka pružamo posebnu obavijest o privatnosti podataka kako bismo objasnili zašto i kako obrađujemo lične podatke.

S kim Affidea dijeli moje lične podatke?

Možemo otkriti vaše lične podatke sljedećim kategorijama primalaca:

našim društvima grupacije ili pružateljima usluga i partnerima treće strane koji nam pružaju usluge obrade podataka (na primjer, za podržavanje isporuke, pružanje funkcije ili pomoć u poboljšanju sigurnosti našeg veb-sajta) ili koji na drugi način obrađuju lične podatke za svrhe koje su opisane u ovoj Obavijesti o privatnosti ili o kojima Vas obavijestimo prilikom prikupljanja vaših ličnih podataka. Popis trenutnih pružatelja usluga i partnera dostupan je ovdje;
bilo kojem nadležnom tijelu za provođenje zakona, regulatornoj, vladinoj agenciji, sudu ili drugoj trećoj strani kada smatramo da je otkrivanje neophodno (i) u smislu važećeg zakona ili propisa, (ii) radi ostvarivanja, utvrđivanja ili odbrane naših zakonskih prava ili (iii) radi zaštitite vaših ključnih interese ili onih bilo koje druge osobe;
potencijalnom kupcu(i njegovim predstavnicima i savjetnicima) u vezi s bilo kojom predloženim kupovinom, spajanjem ili sticanjem bilo kojeg dijela našeg poslovanja, a ako obavijestimo kupca, on mora upotrebljavati Vaše lične podatke samo u svrhe navedene u ovoj Obavijesti o privatnosti.

Pravna osnova za obradu ličnih podataka

Kako Affidea čuva moje lične podatke sigurnim?

Upotrebljavamo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere za zaštitu ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo o Vama. Mjere koje upotrebljavamo osmišljene su kako bi se njima pružio nivo sigurnosti koji odgovara riziku obrade Vaših ličnih podataka.

Međunarodni prenosi podataka

Vaši lični podaci mogu se prenijeti u države i obrađivati u državama izvan one u kojoj boravite. Te države mogu imati zakone o zaštiti podataka koji se razlikuju od zakona vaše države (i u nekim će se slučajevima njima možda osiguravati manji nivo zaštite).

Konkretno, provajderi našeg veb-sajta nalaze se u Irskoj i Holandiji, a naša društva grupacije i pružatelji usluga i partneri treće strane posluju širom svijeta. To znači da kada prikupimo Vaše lične podatke, možemo ih obraditi u bilo kojoj od tih država.

Međutim, poduzeli smo odgovarajuće zaštitne mjere kako bi Vaši lični podaci ostali zaštićeni u skladu s ovom Obavijesti o privatnosti. Uveli smo slične odgovarajuće zaštitne mjere i za naše pružatelje usluga i partnere treće strane. Daljnje pojedinosti mogu se dobiti na zahtjev.

Čuvanje podataka

Zadržavamo lične podatke koje prikupimo od Vas kada imamo kontinuiranu legitimnu poslovnu potrebu za tim (na primjer, radi pružanja usluge koju ste zatražili ili radi poštovanja važećih zakonskih, poreskih ili računovodstvenih zahtjeva).

Kada nemamo dugotrajnu legitimnu poslovnu potrebu za obradom Vaših ličnih podataka, obrisaćemo ih ili anonimizirati ili, ako to nije moguće (na primjer, jer su Vaši lični podaci pohranjeni u arhivima sigurnosne kopije), sigurno ćemo pohraniti vaše lične podatke i isključitii ih od bilo kakve dalje obrade dok brisanje ne bude moguće.

Vaša prava na zaštitu podataka

Imate sljedeća prava na zaštitu podataka:

Ako želite pristupiti svojim ličnim podacima, ispraviti ih, ažurirati ili zatražiti njihovo brisanje, to možete učiniti u bilo kom trenutku.
Osim toga, ukoliko ste rezident sa prostora Europske unije, možete uložiti prigovor na obradu svojih ličnih podataka, zatražiti od nas da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka ili zatražiti prenosivost svojih ličnih podataka.
Imate pravo odjaviti se od komunikacija u svrhu marketinga koje vam šaljemo u bilo kojem trenutku. To možete učiniti tako da kliknete na poveznicu „Otkaži pretplatu” ili „Odjavi se” u marketinškim porukama e-pošte koje vam pošaljemo. Da biste se odjavili od drugih oblika marketinga (poput marketinga poštom ili telemarketinga), obratite nam se s pomoću kontakt podataka koji se nalaze pod naslovom „Kako nam se obratiti”.
U skladu sa gore navedenim, ako smo prikupili i obrađivali Vaše lične podatke, u bilo kojem trenutku možete povući svoju dozvolu. Povlačenje Vaše dozvole neće uticati na zakonitost bilo koje obrade koju smo izvršili prije povlačenja dozvole niti će uticati na obradu Vaših ličnih podataka koja se provodi na temelju drugačijih zakonskih osnova obrade osim pristanka.
Možete ostvariti ta prava tako da nam se obratite s pomoću kontaktnih podataka koji se nalaze pod naslovom „Kako nam se obratiti” u nastavku. Odgovaramo na sve zahtjeve koje primimo od pojedinaca koji žele ostvarivati svoja prava na zaštitu podataka u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

Ažuriranja ove Obavijesti o privatnosti

S vremena na vrijeme možemo ažurirati ovu Obavijest o privatnosti zbog pravnih, tehničkih ili poslovnih promjena. Kada ažuriramo Obavijest o privatnosti, preduzećemo odgovarajuće mjere kako bismo Vas o tome obavijestili, u skladu s stepenom važnosti promjena koje napravimo. Tražićemo Vašu dozvolu na sve značajne promjene Obavijesti o privatnosti ako i kada je to potrebno prema važećim zakonima o zaštiti podataka.

Možete vidjeti kada je ova Obavijest o privatnosti posljednji put ažurirana provjeravanjem datuma „posljednje ažuriranje” na početku ove Obavijesti o privatnosti.

Kako nam se obratiti

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s našom upotrebom Vaših ličnih podataka, obratite nam se s pomoću sljedećih podataka: dragana.bozickovic@affidea.com