Καρδιολογικός Έλεγχος - Affidea Ελλάδος

Καρδιολογικός Έλεγχος

Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος βοηθάει στην έγκαιρη διερεύνηση καρδιακών συμπτωμάτων και αντιμετώπιση πιθανών νοσημάτων.   Συνίσταται να γίνεται σε κάθε ηλικία, ακόμα και σε παιδιά που αθλούνται.   Αποτελεί έναν απλό αλλά σημαντικό τρόπο παρακολούθησης της υγείας της καρδιάς, που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής μας!
Καρδιολογικός Έλεγχος Καρδιολογικός Έλεγχος
Καρδιολογική Εξέταση
Ηλεκτροκαρδιογράφημα Ηρεμίας
Δοκιμασία Κοπώσεως
Triplex Καρδιάς
Τιμή Πακέτου 75
Καλέστε μας

Καρδιολογικός Έλεγχος

  • Καρδιολογική Εξέταση
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα Ηρεμίας
  • Δοκιμασία Κοπώσεως
  • Triplex Καρδιάς
Τιμή Πακέτου 75