Βασικό Check Up - Affidea Ελλάδος

Βασικό Check Up

Πακέτο εργαστηριακών εξετάσεων για όλες τις ηλικίες, για άνδρες & γυναίκες. Με τον προληπτικό ελέγχο έχουμε τη δυνατότητα να διαγνώσουμε μια παθολογική κατάσταση έγκαιρα ή σε πρώιμο στάδιο. Είναι σημαντικό το βασικό check up να επαναλαμβάνεται τακτικά, αλλά και να επιλέγεται το κατάλληλο πρόγραμμα με βάση την ηλικία και το φύλο.
Βασικό Check Up Βασικό Check Up
Γενική Αίματος
Γενική Ούρων
Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ)
Σάκχαρο
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό Οξύ
Ολικά Λιπίδια
Χοληστερίνη
HDL
LDL
non-HDL
Αθηρωματικός Δείκτης
Τριγλυκερίδια
Γ-gt
SGOT
SGPT
Τιμή Πακέτου 28
Καλέστε μας

Βασικό Check Up

 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ)
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό Οξύ
 • Ολικά Λιπίδια
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • non-HDL
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Τριγλυκερίδια
 • Γ-gt
 • SGOT
 • SGPT
Τιμή Πακέτου 28