Βιοπαθολογικά Εργαστήρια Archives - Affidea Ελλάδος

Έχετε επιλέξει θέματα σχετικά με "Βιοπαθολογικά Εργαστήρια"

Θέματα σχετικά με "Βιοπαθολογικά Εργαστήρια"
1

7 Νοεμβρίου, 2022

Τα περισσότερα διαπιστευμένα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια στα Βαλκάνια

Τα Βιοπαθολογικά Διαγνωστικά Εργαστήρια του Ομίλου Affidea έχουν διαπίστευση κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 για τις κλινικές δοκιμές που διενεργούνται στο χώρο τους. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Αffidea έχει τα περισσότερα διαπιστευμένα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια στα Βαλκάνια κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012. Η τεχνική επάρκεια ενός Ιατρικού Εργαστηρίου για την έκδοση […]