μυοκαρδιοπάθεια Archives - Affidea Ελλάδος

Έχετε επιλέξει θέματα σχετικά με "μυοκαρδιοπάθεια"

Θέματα σχετικά με "μυοκαρδιοπάθεια"
1

7 Ιουνίου, 2023

1 στους 500 ανθρώπους έχει μυοκαρδιοπάθεια ασυμπτωματική ή αδιάγνωστη

Η μυοκαρδιοπάθεια ορίζεται ως η πάθηση στην οποία υπάρχει ανωμαλία στη δομή και την λειτουργία του καρδιακού μυός (μυοκάρδιο), χωρίς όμως να οφείλεται στις συνήθεις αιτίες, όπως στεφανιαία νόσο, αρτηριακή υπέρταση, βαλβιδοπάθεια ή συγγενή πάθηση της καρδιάς. Οι τύποι των μυοκαρδιοπαθειών (υπερτροφική, διατατική, αρρυθμιογόνος, περιοριστκή κ.α) χαρακτηρίζονται από διαφορές στη μορφολογία του μυοκαρδίου και τις […]