Kako da date mišljenje o našem centru?

Otvoreni smo za sve komentare i prijedloge.

Imamo elektronski upitnik o zadovoljstvu – dovoljno je samo da skenirate QR kod koji se nalazi u čekaonici centra za radioterapiju koji će Vam na Vašim elektronskim uređajima otvoriti stranicu sa upitnikom. Pomozite nam svojim povratnim informacijama kako bismo poboljšali uslugu.

Ako želite lično da nam date komentar, i to je moguće. Obratite se recepciji, koja će Vas uputiti izvršnom direktoru.

Ako niste zadovoljni nekim aspektom svog tretmana, obratite se svom ordinirajućem ljekaru. Ako i dalje budete nezadovoljni, obratite se izvršnom direktoru (možete mu se javiti preko recepcije).