Αξονική Τομογραφία - Affidea Ελλάδος

Αξονική τομογραφία (Computed Tomography) είναι μια τεχνική σάρωσης που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ και μας δίνει εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες του σώματος.

Μια αξονική τομογραφία μπορεί να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με πολλά μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων, των οστών, των μαλακών ιστών, της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση και την παρακολούθηση πολλών περιπτώσεων.

Συστήνεται να προηγείται επικοινωνία με το Διαγνωστικό Κέντρο που θα επισκεφθείτε για διευκρινίσεις επί της προετοιμασίας, καθώς δύναται να διαφοροποιείται βάσει ιστορικού του ασθενούς.

Αξονική τομογραφία (Computed Tomography) είναι μια τεχνική σάρωσης που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ και μας δίνει εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες του σώματος. Μια αξονική τομογραφία μπορεί να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με πολλά μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων, των οστών, των μαλακών ιστών, της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση και την παρακολούθηση πολλών περιπτώσεων.

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει:

  • Να μην καταναλώσει την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης φρούτα, όσπρια, λαχανικά, γαλακτοκομικά και ξηρούς καρπούς.
  • Την ημέρα της εξέτασης να έχει φάει ελαφρά.
  • Σε περίπτωση χρήσης ενδοφλέβιου σκιαγραφικού, να ενημερώσει για τυχόν αλλεργίες ώστε να γίνει η κατάλληλη αντιαλλεργική προετοιμασία.
  • Να προσέλθει στο κέντρο μία ώρα νωρίτερα.
  • Κατά την εξέταση μπορεί να κριθεί απαραίτητη η ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού μέσου ώστε να απεικονιστεί με περισσότερη λεπτομέρεια η περιοχή που σαρώνεται. Για ορισμένες εξετάσεις, όπως αυτή της κοιλιάς, θα σας ζητηθεί πόση σκιαγραφικής ουσίας ώστε να απεικονιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το στομάχι και το έντερό σας.

Συστήνεται να προηγείται επικοινωνία με το Διαγνωστικό Κέντρο που θα επισκεφθείτε για διευκρινίσεις επί της προετοιμασίας, καθώς δύναται να διαφοροποιείται βάσει ιστορικού του ασθενούς.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα σας ζητηθεί να ξαπλώσετε. Ο ακτινολόγος θα μπορεί να σας παρατηρεί καθ΄όλη τη διάρκεια της εξέτασης και θα είναι σε θέση να σας ακούσει σε περίπτωση που επιθυμείτε να μιλήσετε μαζί του/της. Οι πληροφορίες που θα ληφθούν από το μηχάνημα, θα σταλούν σε υπολογιστή ο οποίος τις επεξεργάζεται και τις αναλύει περαιτέρω, ανασυνθέτοντας λεπτομερείς εικόνες του σώματός σας.

Η Αξονική Τομογραφία είναι μία γρήγορη διαδικασία. Ανάλογα και με το είδος της τομογραφίας που απαιτείται, η όλη διαδικασία συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου προετοιμασίας, θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά.

Ο ακτινολόγος θα αναλύσει την εξέταση και θα συντάξει λεπτομερή έκθεση με τα αποτελέσματα για τον κλινικό ιατρό σας. Τα αποτελέσματα θα είναι έτοιμα κατόπιν συνεννόησης από την πραγματοποίηση της εξέτασης.