Βιοψία Μαστών - Affidea Ελλάδος

Η Βιοψία Μαστού αποτελεί έναν διαγνωστικό έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει την αφαίρεση ενός μικρού δείγματος ιστού του μαστού από μια ύποπτη περιοχή. Το εν λόγω δείγμα αποστέλλεται στη συνέχεια στο εργαστήριο προκειμένου να εξεταστεί από τον παθολογοανατόμο. Ο κύριος λόγος για τον οποίο πραγματοποιείται μια βιοψία μαστού είναι να προσδιοριστεί εάν μια βλάβη του μαστού είναι καρκίνος ή όχι. Ύστερα από τη βιοψία και ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα κριθεί εάν απαιτείται χειρουργική αφαίρεση της βλάβης στο σύνολό της ή όχι.

Παρά το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η κλινική εξέταση και οι τεχνικές απεικόνισης αποδεικνύονται χρήσιμες για την επιβεβαίωση της διάγνωσης, στις υπόλοιπες η βιοψία αποτελεί τη μοναδική επιλογή προκειμένου να προσδιοριστεί οριστικά εάν μια βλάβη στον μαστό είναι καρκίνος ή όχι.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι βιοψίας μαστού. Ο τύπος της βιοψίας που θα επιλέξει ο ιατρός σας, θα εξαρτηθεί κυρίως από τον τύπο της βλάβης, την υποψία ότι πρόκειται για καρκίνο, την κατάσταση της υγείας σας, τα συμπτώματα και το ιστορικό σας.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία. Όπως και στη μαστογραφία, φορέστε ρούχα κατάλληλα ώστε να μπορείτε να ξεντυθείτε εύκολα μόνο από τη μέση και πάνω και μη χρησιμοποιήσετε αποσμητικό. Αν έρχεστε πρώτη φορά, ενημερώστε μας αν είστε έγκυος, αν θηλάζετε, αν έχετε κάνει πλαστικές επεμβάσεις και αν παίρνετε φαρμακευτική αγωγή.