Ελαστογραφία Ήπατος - Affidea Ελλάδος

Η ελαστογραφία αποτελεί μία εντελώς ανώδυνη, γρήγορη και απλή εξέταση, και γίνεται με τη βοήθεια ειδικού υπερηχογράφου τελευταίας τεχνολογίας. Σε συνδυασμό με τους ορολογικούς δείκτες που ελέγχουν το ήπαρ, μπορεί να αντικαταστήσει τη βιοψία ήπατος σε πολλούς ασθενείς.

Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η επαναληψιμότητα και η δυνατότητα ποσοτικοποίησης των ευρημάτων (Kpa).

Όλοι οι ασθενείς που πάσχουν από χρόνια πάθηση του ήπατος, όπως χρόνια ηπατίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας (B, C, αυτοάνοσo),αλκοολική ηπατίτιδα, μη αλκοολική στεάτωση του ήπατος, στεατοηπατίτιδα, φαρμακευτική ηπατίτιδα, χολοστατικά σύνδρομα, αιμοχρωμάτωση, θα πρέπει να ελέγχονται για την πιθανότητα ίνωσης προτού αναπτυχθεί κίρρωση του ήπατος, προκειμένου να προχωρούν άμεσα στην κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

H ελαστογραφία του ήπατος προσθέτει επιπλέον κριτήρια στη διάγνωση ηπατικών βλαβών, όπως είναι η ίνωση από χρόνια ηπατίτιδα ή η κίρρωση ήπατος, και μπορεί να βοηθήσει στη σταδιοποίηση της νόσου και στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των θεραπειών που εφαρμόζονται ανάλογα με την πάθηση.

Συστήνεται να προηγείται επικοινωνία με το Διαγνωστικό Κέντρο που θα επισκεφθείτε για διευκρινίσεις επί της προετοιμασίας, καθώς δύναται να διαφοροποιείται βάσει ιστορικού του ασθενούς.

Σε περίπτωση ύπαρξης απεικονιστικού ιστορικού (παλαιότεροι σχετικοί υπερηχογραφικοί έλεγχοι, αξονικές τομογραφίες κ.λπ.), είναι σημαντικό να διατίθεται κατά την επίσκεψή σας στο ιατρείο προκειμένου να γίνεται συγκριτικός έλεγχος και συσχέτιση. Η τεκμηρίωση νέων ευρημάτων είναι δυνατόν να τροποποιήσει τη θεραπεία ή τον περαιτέρω χειρισμό εκ μέρους του θεράποντος ιατρού.