Έλεγχος Κυτταρικής Ανοσίας έναντι COVID-19 - Affidea Ελλάδος

Ο όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea ενισχύει την ιατρική φαρέτρα του με νέα αξιόπιστα διαγνωστικά εργαλεία στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού SARS-CoV-2, εντάσσοντας τον έλεγχο της κυτταρικής ανοσίας έναντι της λοίμωξης COVID-19.

Η Τ λεμφοκυτταρική απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι του SARS-CoV-2 αποτελεί σημαντικό σκέλος της ανοσίας στον ιό, τόσο μετά από μόλυνση όσο και κατόπιν εμβολιασμού. Επί του παρόντος τα δεδομένα για την T κυτταρική απόκριση στη μόλυνση από τον SARS-CoV-2 είναι περιορισμένα,  εντούτοις όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι μέθοδοι ελέγχου της κυτταρικής ανοσίας.

H Affidea, αναγνωρίζοντας την αξία αυτών των πολύτιμων εργαλείων στη μελέτη του ρόλου της κυτταρικής ανοσίας, τόσο στα πλαίσια λοίμωξης από τον SARS-CoV-2 όσο και μετά από εμβολιασμό έναντι αυτού, έχει επιλέξει μία ανοσοενζυμική δοκιμασία (IVD), η οποία χρησιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος για τον προσδιορισμό της Τ κυτταρικής δράσης έναντι του SARS-CoV-2 μέσω ανίχνευσης της IFN-γ, μετά από διέγερση των Τ λεμφοκυττάρων με αντιγονικά πεπτίδια του ιού, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία των δοκιμασιών απελευθέρωσής της (IGRAs-InterferonGammaReleaseAssays).

Ποια είναι η χρησιμότητα της εξέτασης της κυτταρικής ανοσίας;

Για την εξουδετέρωση του ιού SARS-CoV-2 από το ανοσοποιητικό μας σύστημα τον πιο σημαντικό ρόλο παίζει η χημική ανοσία μέσω των αντισωμάτων και η κυτταρική ανοσία με τα ειδικά μακράς διάρκειας  Τ λεμφοκύττατα. Mε την εξέταση για την κυτταρική ανοσία -IGRA και μαζί με τον έλεγχο αντισωμάτων έναντι της ακίδας S, έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα της ανοσιακής απόκρισης του οργανισμού απέναντι στο αντιγόνο  του ιού SARS-CoV-2.

Για ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η εξέταση;

Σε περιπτώσεις που με την πάροδο του χρόνου τα αντισώματα, μετά από νόσηση, είναι εξαιρετικά χαμηλά ή ακόμη και μη ανιχνεύσιμα, συστήνεται το τεστ της μέτρησης της κυτταρικής ανοσίας, ώστε να διερευνηθούν περιπτώσεις εξεταζομένων που μπορεί να νόσησαν στο παρελθόν και δεν εμφάνισαν τυπικά συμπτώματα. Επίσης η εξέταση μπορεί να δώσει στον κλινικό ιατρό μία εικόνα της ανοσιακής απόκρισης του οργανισμού έναντι του αντιγόνου του ιού σε περιπτώσεις που μετά από νόσηση ή εμβολιασμό τα αντισώματα είναι επίσης πολύ χαμηλά ή και μηδενικά.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε 10 ημέρες και ερμηνεύονται σε συνδυασμό με λοιπά κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει τη μόλυνση από SARS-CoV-2 ή τον εμβολιασμό έναντι αυτού, ιδίως κατά το αρχικό χρονικό διάστημα. Η πλήρης αξιολόγηση ενός οριακού αποτελέσματος δεν είναι εφικτή και συνιστάται περαιτέρω έλεγχος μεταγενέστερων δειγμάτων, καθώς και η διενέργεια εναλλακτικών διαγνωστικών μεθόδων, ιδίως επί κλινικής υποψίας.

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση;

Η νέα εξέταση ελέγχου της κυτταρικής ανοσίας της Affidea πραγματοποιείται με απλή αιμοληψία, κατόπιν ραντεβού, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, 8:00 – 11:00 το πρωί, υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας, τόσο για τους αιμολήπτες όσο και για τους εξεταζόμενους.

Είναι διαθέσιμη στην Αττική αλλά και κατ’ οίκον, μέσω του Τμήματος Εξωτερικών Υπηρεσιών της Affidea.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Διαγνωστικό Κέντρο της Affidea που σας εξυπηρετεί.