Ηπατολογικό Ιατρείο - Affidea Ελλάδος

Το Ηπατολογικό Ιατρείο ειδικεύεται στη διάγνωση, θεραπεία και βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση (follow-up) όλων των οξέων ή χρόνιων παθήσεων του γαστρεντερικού συστήματος, βασιζόμενη στην τεχνική της εξατομικευμένης και πολυεπιστημονικής προσέγγισης.

Πρόκειται για επιμέρους ειδικότητα του Γαστρεντερολογικού τμήματος με εξειδίκευση σε παθήσεις του ήπατος.

Παθολογίες που αντιμετωπίζει το τμήμα:

  • Μεταβολικές ασθένειες του ήπατος όπως η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) και η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NASH)
  • Χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες (Ηπατίτιδα Α, Β, C, D, Ε)
  • Ηπατίτιδες από άλλους ηπατοτρόπους και μη ηπατοτρόπους ιούς όπως EBV, CMV, HSV, HHV6-8, VZV, Aδενοϊοί
  • Αυτοάνοσα νοσήματα ήπατος και χοληφόρων οδών (αυτοάνοση ηπατίτιδα,  πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα, πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα)
  • Νοσήματα χοληφόρων (χολολιθίαση, Χοληδοχολιθίαση, οξεία χολοκυστίτιδα, οξεία χολαγγειίτιδα)
  • Νοσήματα παγκρέατος (οξεία και χρόνια παγκρεατίτιδα, παγκρεατικές ψευδοκύστεις και άλλα κυστικά μορφώματα του παγκρέατος)
  • Αυτοάνοσα νοσήματα των χολαγγείων όπως η πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα ή η σκληρυντική χολαγγειίτιδα
  • Πυλαία υπέρταση και θεραπεία των επιπλοκών
  • Eστιακές ηπατικές βλάβες (ηπατικές κύστεις, ηπατικό αδένωμα, εστιακή οζώδης υπερπλασία)
  • Πρωτοπαθής Ηπατοκυτταρικός Καρκίνος

Επιπλέον, ειδικεύεται στη διάγνωση και σταδιοποίηση χρόνιων ηπατικών παθήσεων μέσω της εφαρμογής όλων των σύγχρονων και καινοτόμων απεικονιστικών τεχνικών τις οποίες διαθέτουμε στο κέντρο μας.

Μια από αυτές είναι η εφαρμογή της Ελαστογραφίας ήπατος, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Share Wave Measurement (SWM). Μια εξέταση γρήγορη και ανώδυνη, με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, που είναι ικανή να διαγνώσει τη χρόνια ηπατική νόσο έγκαιρα και χωρίς επεμβατικότητα. Επίσης, με αυτή την τεχνική μπορεί να δοθεί ταυτόχρονα μια εκτίμηση της εικόνας της ηπατικής στεάτωσης.