Νευρολογικό Ιατρείο - Affidea Ελλάδος

Το Νευρολογικό τμήμα προσφέρει υπηρεσίες για τη διάγνωση, παρακολούθηση, και θεραπεία ασθενών με νευρολογικά νοσήματα.

Λειτουργεί με επίκεντρο τον ασθενή και την εξατομικευμένη θεραπεία, ενώ δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ψυχολογική υποστήριξη τόσο του ίδιου του ασθενή όσο και του περιβάλλοντός του.

Το τμήμα στελεχώνεται από ιατρικό προσωπικό με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα.

Στο Νευροφυσιολογικό Ιατρείο πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

  • Ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ)

Το Ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ) είναι μία διαγνωστική εξέταση, η κατεξοχήν εξέταση του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, που ελέγχει την λειτουργία των μυών και των νεύρων.

Το ΗΜΓ είναι χρήσιμο για τη διάγνωση παθήσεων, όπως μυοπάθειες, παγιδευτικά σύνδρομα, ριζοπάθειες, νευρίτιδες, κ.ά.

  • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ)

Το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) είναι μια διαγνωστική εξέταση ανώδυνη και αναίμακτη, στην οποία καταγράφεται η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου και πραγματοποιείται με τοποθέτηση επιφανειακών ηλεκτροδίων.

Η εξέταση πραγματοποιείται για την διάγνωση παθήσεων λειτουργίας του εγκεφάλου και κυρίως και για την διερεύνηση και ταξινόμηση των επιληψιών.

Στο Iατρείο παρέχεται η δυνατότητα συνταγογράφησης εξετάσεων.